Anasayfa2022-01-16T14:22:42+00:00

  Kurumsal BaşvuruBireysel Başvuru

  Videolar

  Her Zaman Bir Arabulucuya İhtiyaç Vardır..

  Yüzyüze Görüşme İle Kalıcı Çözümler

  Arabuluculuk Kamu Spotu

  Arabuluculuk Nedir?

  Arabuluculuk Kamu Spotu

  Neden Arabulucu?

  Arabulucu Kimdir?

  Adalet Bakanlığı tarafından tutulan arabuluculuk siciline kayıtlı, Hukuk fakültesi mezunu, mesleğinde en az BEŞ yıllık deneyime sahip olan, arabuluculuk, iletişim ve görüşme teknikleri konularında uzmanlık eğitimi almış kişiye ARABULUCU denir.

  Detay

  Arabuluculuk Nedir ?

  Bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

  Detay

  Kimler İçindir?

  Herhangi bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafları arabulucuya kendi istekleri ile tek taraflı veya birlikte başvurabilir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıkları, işleri ve davaları …

  Detay

  Uyuşmazlığınızın arabuluculuğa uygun olup olmadığı ve arabuluculuk hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

  Uzmana Sor

  Arabuluculuğa Başvurmanın Faydaları

  • Arabulucunuzun kim olacağına kendiniz karar verebilir ve karşı tarafın da kabul etmesi ile çözüme kolayca ulaşabilirsiniz.

  • Mahkemede açacağınız dava sürecine göre çok daha kısa sürer, daha az masraflı ve çok daha ekonomiktir.

  • Arabuluculukta taraflar aralarındaki uyuşmazlıkları açık ve rahat bir şekilde konuşabilir. Beyan edilen sözler ve sunulan tüm belgeler gizli tutulur.

  • Taraflar bu süreçte öğrendiği bilgi ve belgeleri dava yolunda delil olarak kullanamaz.

  • Arabuluculuk yolu ile anlaşan taraflar kendi sorunlarını anlaşarak çözdüklerinden anlaşmazlıklar ortadan kalktığı gibi taraflar arasındaki ilişkiler kopmaz.

  • Dava yoluna gidilmiş dahi olsa aranızdaki uyuşmazlıkla ilgili her aşamada arabuluculuk yolunu deneyebilirsiniz.

  • Arabulucuya tek taraf veya her iki taraf aynı anda başvurabilir. Böyle bir başvuruda bulunmanız hiçbir hakkınızı sona erdirmez, zamanaşımı dahil hiçbir hak kaybına sebebiyet vermez.

  • Arabuluculukta çözüm için kamu düzenine ve yasalara aykırı olmamak kaydı ile istediğiniz şart ve şekilde anlaşabilirsiniz.

  • Arabuluculukla ilgili masraf ve ücretler konusunda karşı tarafın da kabul etmesi şartıyla istediğiniz şekilde anlaşabilirsiniz.

  • Her iki taraf her konuda anlaşacağından dava sürecinde olduğu gibi ispat yükümlülüğü, delil, tanık, bilirkişi, keşif söz konusu olmaz.

  • Arabulucuya başvurduğunuzda Mahkeme de dava açma hakkınız kaybolmaz. Yasa gereği zorunlu hallerde arabulucuya başvurmadan açılan davalarınız usulen reddedilir.

  • Arabuluculukta anlaşmanın gerçekleşmesi halinde anlaşma belgesi mahkeme kararı gibi icra edilebilir. Anlaşma belgesine uyulmaması halinde ilgili taraf hakkını icra ve haciz yolu ile alabilir.

  • Arabuluculukta usulüne uygun şekilde anlaşmanız halinde aynı konu bir daha dava konusu olamayacaktır.

  • Arabuluculuk Mahkemeler üzerindeki yükü ve yoğunluğu azaltıp, anlaşma ile sonuçlanabilecek uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacağından, anlaşmayı teşvik edeceğinden mahkemelerdeki davalar daha kısa sürecek ve yargılamalar gecikmeyecektir.