Arabuluculuğa başvurulması halinde İş Davalarında Zamanaşımı işler mi ?

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, aşağıda belirtilen tazminat ve ücretlere ilişkin zamanaşımı süresi 5 yıldır. 4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde:

Kıdem tazminatı, Yıllık izin ücreti, Kötüniyet tazminatı, ihbar tazminatı, İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat. Arabuluculuk bürosuna başvurulduğu tarihten arabuluculukla ilgili son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede davalar ile ilgili zamanaşımı durur ve dava açmak için işleyen hak düşürücü süre işlemez. Dolayısıyla arabuluculuk süreci veya sürecin uzaması zamanaşımı veya hak düşürücü sürenin geçmesine sebebiyet vermeyeceğinden bu sebeple herhangi  ile bir hak kaybı doğmayacaktır. Uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenemediğine ilişkin son tutanağın düzenlendiği tarihte ise  zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlayacaktır.

By |2017-12-24T21:09:56+00:00Temmuz 2nd, 2015|Sık Sorulan Sorular|0 Yorum

Yorum Yap