Arabuluculuk Firmaları

Uyuşmazlıkların Çözüm Adresi

Arabuluculuk firmaları; taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü için başvurulan bir usul hukuk kurumudur. Arabulucu, her iki tarafa da tarafsız bir bakış açısıyla yaklaşır. Bu şekilde en iyi çözümü bularak taraflar arasındaki ihtilafı giderir. Dava açılmadan evvel veya dava açıldıktan sonra arabulucuya başvurulabilir.
Arabuluculuk firması taraflarla hem ayrı ayrı hem de beraber görüşerek uygun bir çözüm yolu arar. Taraflar arabulucu yardımıyla anlaşma sağladığı takdirde bir anlaşma tutanağı imzalar. Arabulucu da bu tutanağa imza atar. Böylelikle uyuşmazlık konusu artık anlaşma sınırları çerçevesinde kesinlikle dava edilemez. Tarafların kısmen anlaşma sağlaması mümkün olduğu gibi, tamamen de anlaşabilirler. Üzerinde ihtilafın devam ettiği hususlar dava konusu edilebilir.

Arabuluculuk Firmaları - Denge arabuluculuk - Denge arb com

Arabuluculuk Firmaları – Denge Arabuluculuk

Arabuluculuk Firmaları Ne Yapar?

Gerçekleşen uyuşmazlıkları hak ve hakkaniyet ölçüleri, etik ilkeler, hukuki değerler ve prensipler ışığında çözümler. Bunu yaparken her iki tarafa da âdil ve eşit davranır.
Mahkeme öncesinde veya mahkeme süreci devam ederken arabuluculuk hizmetinden yararlanmak mümkündür. Uyuşmazlığın giderilmesi, tarafların etkin katılımı ve arabulucunun müzakeresi eşliğinde mümkün olur. Karar ve kontrol taraflardadır. Arabulucu yol gösterir. Onları doğru bir şekilde yönlendirerek ortak bir paydada buluşturur.
Böylece meydana gelen ihtilaf, ekonomik bir yolla ve kısa bir zamanda ortadan kaldırılmış olur. Kişilerin mahkeme süreciyle uğraşması, çeşitli maliyetlere katlanması, ne maddeten ne mânen yıpranması gerekmez.

Arabuluculuk Firmaları - Etkili İletişim - Denge Arabuluculuk - Denge arb com

Arabuluculuk Firmaları – Etkili İletişim

Arabuluculuk firmaları özel çözümlerle ve etkili sonuçlarla tarafların anlaşmaya varmasını sağlar. Mahkeme yalnızca taraflardan birini memnun edecek tek bir karar verebilir. Oysa arabuluculuk firması, her iki tarafın da memnuniyetini sağlayacak çözüm önerileri sunabilir. Yani kazan kazan ilkesi devreye girer. Bu sürecin kaybedeni olmaz.

Uzman Arabulucu Firması: Denge ARB

Zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk faaliyetlerine yönelik profesyonel hizmet sunan Denge ARB, yetkin ve tecrübeli arabulucuları bünyesinde bir araya getirmiştir. Denge ARB’a mensup olan tüm arabulucular gerekli uzmanlık eğitimlerini tamamlamıştır ve isimleri Adalet Bakanlığı’na ait arabuluculuk listesinde yer alır.
Bütün müzakere teknikleri, uyuşmazlık çeşitleri konusunda bilgili olan arabulucu uzmanlarımız aşağıdaki niteliklere sahiptir:

Analitik düşünme
Etkili iletişim
Doğru ve hızlı karar verme
Problem çözme
Efektif çözümler üretme

Olayları en ince ayrıntıları hesaba katarak, tüm yönleriyle objektif bir perspektiften değerlendirebilme
Tarafları çok iyi bir şekilde dinleyerek anlatılanları bir bütün hâlinde ele alan uzmanlarımız, en ufak bir hataya mahal vermemek için gereken hassasiyeti gösterir. Her duruma hukuk penceresinden bakan uzmanlarımız asla duygularıyla hareket etmez.

Arabuluculuk Firmaları - Etkili İletişim - Problem Çözümü - Denge Arabuluculuk - Denge arb com

Arabuluculuk Firmaları – Problem Çözümü

Çünkü Denge ARB ekibi çok iyi bilir ki, arabuluculuk her iki tarafa da aynı mesafede durmayı, bağımsız olmayı gerektirir. Bu nedenle uzman bir arabulucunun herhangi bir kişiden yana olması düşünülemez.
Öte yandan Arabuluculuk firmaları tamamen gizlilik esası üzerine kuruludur. Tarafların paylaştığı bilgilerden ve belgelerden hiçbiri delil olarak içeri sürülemez. Arabulucunun mahkemede tanıklık etmesi istenemez. Tüm arabuluculuk faaliyetleri sıkı bir gizliliğe tâbîdir.
Böylece kişiler fikirlerini özgürce, kimseden korkmadan ortaya koyabilir, her iki tarafın da işine gelecek ortak bir çözüm yolu bulabilirler.

Arabuluculuk Firmaları - Uzman Arabulucu - Denge arabuluculuk - Denge arb com

Arabuluculuk Firmaları – Uzman Arabulucu

Maddi ve manevi haklarınızı elde etmeye çalışırken herhangi bir kayba uğramak istemiyorsanız Arabuluculuk firmaları olarak tercihinizi Denge ARB’den yana kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

 

2 Comments

  1. Halil Haziran 17, 2022 at 12:34 pm

    Arabuluculuk firması taraflarla hem ayrı ayrı hem de beraber görüşerek uygun bir çözüm yolu arar. Taraflar arabulucu yardımıyla anlaşma sağladığı takdirde bir anlaşma tutanağı imzalar. Arabulucu da bu tutanağa imza atar. Böylelikle uyuşmazlık konusu artık anlaşma sınırları çerçevesinde kesinlikle dava edilemez. Tarafların kısmen anlaşma sağlaması mümkün olduğu gibi, tamamen de anlaşabilirler. Üzerinde ihtilafın devam ettiği hususlar dava konusu edilebilir.

  2. Gamze Haziran 17, 2022 at 12:35 pm

    Öte yandan Arabuluculuk firmaları tamamen gizlilik esası üzerine kuruludur. Tarafların paylaştığı bilgilerden ve belgelerden hiçbiri delil olarak içeri sürülemez. Arabulucunun mahkemede tanıklık etmesi istenemez. Tüm arabuluculuk faaliyetleri sıkı bir gizliliğe tâbîdir.

Yorum Yap