Arabuluculuk Neden Gerekli?

Arabuluculuk hizmetleri son yıllarda uygulamaya konan ve mahkemelerin yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen bir uygulamadır. Dolayısıyla "Arabuluculuk Neden Gerekli?" sorusunun cevabı da önem kazanıyor.  Hukuki sistemlerde adil kararlar alınabilmesi kadar, sonuçların hızlı bir biçimde sunulabilmesi de önemlidir. Firmamız belirlenen tüm hukuk dallarında avukatlık ve arabuluculuk hizmetini profesyonelce gerçekleştirmektedir. Bu sayede almak istediğiniz sonucu, yıllar alan uzun dava [...]

İhtiyari Arabuluculuk Nedir Ne İşe Yarar?

İhtiyari arabuluculuk nedir ne işe yarar sorusu şu şekilde açıklanmaktadır. Kişiler arasında çıkan bir sorun sebebiyle arabulucuya başvurması anlamına gelmektedir. Fakat ihtiyari olarak belirtilen kısım aslında zorunlu olmadıkları durumu yansıtmaktadır. Dava çözümlerinde davanın uzamaması veya kolaylıkla çözülebilmesi için arabulucuya ihtiyaç vardır. Bu yüzden kişilerin veya tarafların kendi isteğiyle tercih ettiği ve haklarını koruyabilen bir sistem [...]

İcra Dosyası Arabuluculuk

İcra Dosyası Arabuluculuk hizmeti gerektiren bir durumdur. Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle açılan davalar arabuluculuk yöntemi ile çözümlenebilir. Bildiğiniz üzere icralık olma durumu bir ürün veya hizmet karşılığında ödenmesi gereken miktarın ödenmemiş olması veya kullanılan alanın terk edilmemesi gibi durumlarda öne çıkan bir konudur. Birçok konuyla bağdaştırılabilen bu durum kişiler arasında ciddi anlaşmazlıklara sebep olmaktadır. [...]

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Çalışan ve işveren arabuluculuk siciline kayıtlı bir arabulucu üzerinde anlaşamadıkları takdirde, arabuluculuk bürosu, iş hukuku uyuşmazlığını çözecek arabulucuyu kendisi görevlendirir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 3/5 Madde ye göre Zorunlu arabuluculuk için başvuru aşağıdaki şekilde yapılır. ·         Arabuluculuk için başvuru çalışan tarafından yapılacaksa; İşverenin ikametgahının bulunduğu veya işin yapıldığı yerdeki Adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosuna başvuru yapılacaktır. ·         Arabuluculuk için başvuru işveren [...]

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Nedir ? Bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlayan ve bunun için taraflarla ayrı ayrı ve birlikte görüşerek çözüm arayan bir [...]

Arabuluculuğa başvurulması halinde İş Davalarında Zamanaşımı işler mi ?

İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, aşağıda belirtilen tazminat ve ücretlere ilişkin zamanaşımı süresi 5 yıldır. 4857 sayılı İş Kanunu Ek Madde: -Kıdem tazminatı, Yıllık izin ücreti, Kötüniyet tazminatı, ihbar tazminatı, İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat. Arabuluculuk bürosuna başvurulduğu tarihten arabuluculukla ilgili son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede [...]

İsteğe Bağlı (ihtiyari) Arabuluculuk

Herhangi bir özel hukuk uyuşmazlığının tarafları arabulucuya kendi istekleri ile tek taraflı veya birlikte başvurabilir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri tüm özel hukuk uyuşmazlıkları, işleri ve davaları arabuluculuk ile çözüme kavuşturulabilir (Arabuluculuk Kanunu md.1/2). İstisnalar dışında birçok konuda arabuluculuk mümkün olduğundan uyuşmazlık konusu olan veya dava açmayı düşündüğünüz, size karşı dava açılabilecek, karşı tarafla [...]