Loading...
Hakkımızda2017-12-23T22:23:15+00:00

Günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde mahkemeler toplumun hızla artan nüfusuna ve ihtiyaçlarına yetişemediğinden açılan davalar çok geç sonuçlanmakta, yargı süreci itiraz, istinaf ve temyiz yolları ile çok daha fazla uzamaktadır. Bu sadece ülkemizin değil tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunudur.

Bu sorunun sadece adliye, mahkeme ve hakim sayısını arttırmakla çözülemeyeceği artık tüm dünya tarafından kabul edilmektedir. Sadece nüfusun artması değil gelişen ve büyüyen ekonomilerde hukuki ilişkiler ve bu hukuki ilişkiler nedeni ile çıkabilecek uyuşmazlıklar sürekli ve geometrik bir şekilde artmaktadır. Örneğin sadece bir kişinin çok sayıda internet, bankacılık, kira, g.menkul, araç, iletişim gibi nedenlerle çok fazla sayıda hukuki ve sözleşmesel ilişkisi mevcut olabileceğinden bu ilişkiler nedeni ile her geçen gün farklı sebeplerle hukuki uyuşmazlıkları çıkabilmekte ve tek bir kişinin çok fazla sayıda uyuşmazlığı ve dava konusu olabilmektedir.

Bu nedenle bu sorunu çözmek için gelişmiş ülkelerde uygulamaya konulan ve oldukça başarılı sonuçlar alınan arabuluculuk müessesesi ülkemizde de yürürlüğe konulmuştur. Arabuluculuk ile çok sayıda uyuşmazlık çözümlenebilmiş ve bir çok davanın aslında anlaşarak da çözümlenebileceği açıkça ortaya çıkmıştır. Arabuluculuk öncesi yargı yolu dışında bir alternatif olmadığından mecburen dava yoluna gidilen çok sayıda uyuşmazlık olduğu anlaşılmıştır. Uzlaşma kültürü olan ülkelerde bu sistemin her geçen gün çok daha başarılı olduğu sonuçlar verdiği, toplumun bu alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemini öğrendikçe daha da yaygınlaştığı görülmektedir. Ülkemiz de uzlaşma / anlaşma kültürüne sahip bir toplumdan oluşmaktadır. Tarihimizde benzer uygulamalar çeşitli şekillerde uygulanmış olup uzlaşma geleneğimiz hep olmuştur. Toplumumuzda insanlar arası ilişkilerde her zaman yakın akrabalar, büyükler, kanaat önderleri birçok ciddi uyuşmazlığı çözmüş ve toplumsal uzlaşmaya hizmet etmiş ve halen de etmektedirler. Tarihimizde Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi nice gönül erleri toplumumuza uzlaşmayı, barışı, kardeşliği, elbirliğini, sorunları çözmeyi ve birlikte yaşamayı, çatışmadan uzak durmayı öğretmiş ve sürekli telkin etmişlerdir. Bu öğretiler ve telkinler günümüze kadar çok güçlü şekilde toplumumuzdaki her bireyin ruhuna ve karakterine etki etmiştir.

Bu nedenlerle ülkemizde de arabuluculuk uygulamasının çok başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Denge Arabuluculuk olarak tarihimizden aldığımız güçle ülkemize ve insanlarımıza güveniyor ve inanıyoruz.  Bu inancımız nedeni ile Denge Arabuluculuk toplumumuzda uzlaşmanın arabuluculuk yolu ile artması ve yaygınlaşması adına üzerine düşeni yapmaktan çok büyük mutluluk duyacaktır.

Deneyimli, yetkin ve lisanslı arabulucularımız ve personelimiz ile sizlere arabuluculuk hizmeti vermek ve uyuşmazlıklarınızı çözmek adına elimizden geleni yapmak için sizleri ofisimize bekliyoruz. Mevcut uyuşmazlıklarınızın arabuluculuğa elverişli olup olmayacağı hakkında arabuluculuk ofisimizi (212) 415 50 53 nolu telefondan arayabilir ve ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla

DENGE ARABULUCULUK