İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Çalışan ve işveren arabuluculuk siciline kayıtlı bir arabulucu üzerinde anlaşamadıkları takdirde, arabuluculuk bürosu, iş hukuku uyuşmazlığını çözecek arabulucuyu kendisi görevlendirir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 3/5 Madde ye göre Zorunlu arabuluculuk için başvuru aşağıdaki şekilde yapılır.

·         Arabuluculuk için başvuru çalışan tarafından yapılacaksa; İşverenin ikametgahının bulunduğu veya işin yapıldığı yerdeki Adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosuna başvuru yapılacaktır.

·         Arabuluculuk için başvuru işveren tarafından yapılacaksa; çalışanın ikametgahının bulunduğu veya işin yapıldığı yerdeki Adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosuna başvuru yapılacaktır.

·         Arabuluculuk bürosu olmayan adliyelerde arabuluculuk bürosunun görevi sulh hukuk mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Arabuluculuk bürosu kendisine gelen başvuru üzerine uyuşmazlığı çözmek için bir arabulcu görevlendirir. Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro tarafından taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, yeniden arabulucu görevlendirir.  491 sayılı Kanun 3/9. Madde.

By |2017-12-24T21:11:31+00:00Aralık 23rd, 2017|Sık Sorulan Sorular|0 Yorum

Yorum Yap