İşçi ve İşveren Arabuluculuk Müessesi

İşçi ve İşveren Arabuluculuk Uyuşmazlığı

İşçi ve işveren arabuluculuk müessesi işyerinde çıkan anlaşmazlıkların çözümü için başvurulan bir yöntemdir. Arabuluculuk, taraflar arasındaki sorunların hukuki yollardan çözülmesi yerine, tarafların anlaşarak sorunu çözmeleri esasına dayanır.

İşçi ve İşveren Arabuluculuk Uyuşmazlığı - İstanbul Denge ARB - Arabuluculuk Çöüzmleri - Dengearb com

İşçi ve İşveren Arabuluculuk Uyuşmazlığı – İstanbul Denge ARB – Arabuluculuk Çöüzmleri

İşçi ve işveren arabuluculuğu, işyerinde çıkan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlar. Bu anlaşmazlıklar arasında ücret, çalışma saatleri, iş güvenliği, işten çıkarma gibi konular yer alabilir. Arabuluculuk yöntemi ile tarafların anlaşması sonucunda mahkeme davası açmadan, daha az maliyet ve zaman kaybı ile sorunun çözülmesi mümkündür.

İşçi ve işveren arabuluculuğu, genellikle iş hukuku avukatları, hakemler ve arabulucular tarafından yürütülmektedir. Arabuluculuk yöntemi, tarafların anlaşmasına bağlı olduğu için son derece esnektir. Tarafların talepleri doğrultusunda anlaşma sağlanabilir. Ancak, arabuluculuk sonucunda tarafların anlaşamaması durumunda, mahkemeye başvurulması gerekebilir. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmış ve uygulamaya konmuştur. Arabuluculuk yöntemi ile işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların hızlı ve adil bir şekilde çözülmesi amaçlanmaktadır.

Zorunlu Arabuluculuk

İşçi ve işveren arabuluculuk müessesi, Türkiye’de özellikle son yıllarda yasal bir zemin kazanmıştır. 2017 yılında yürürlüğe giren İş Mahkemeleri Kanunu ile arabuluculuk, mahkeme öncesinde zorunlu bir adım haline getirilmiştir. Buna göre, işçi veya işveren bir dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk sonucunda taraflar anlaşmazlığı çözebilirse, mahkemeye gitmeden sorunu çözmüş olurlar. Ancak taraflar anlaşamazsa, mahkemeye başvurulabilir. Hem işçi hem de işveren taraf için avantajlıdır. İşçi açısından bakıldığında, arabuluculuk sonucunda anlaşma sağlanırsa işe geri dönebilir veya tazminat alabilir. Ayrıca, mahkeme masrafları gibi ek maliyetlerden kaçınabilirler. İşveren açısından bakıldığında ise, arabuluculuk sonucunda işçiyi memnun eden bir çözüm bulunursa, işçinin iş yerinde kalmaya devam etmesi sağlanabilir. Ayrıca, mahkeme sürecinin uzamasından kaynaklanan maliyetlerden de kaçınılabilir.

Zorunlu Arabuluculuk - Şartları - Süresi - Arabuluculuk Ücreti - Dengearb com

Zorunlu Arabuluculuk – Şartları – Süresi – Arabuluculuk Ücreti

İşçi ve işveren arabuluculuk müssesi, ülkemizde de giderek yaygınlaşmaktadır. Bu konuda eğitim almış arabulucular, işçi ve işveren arasındaki sorunların çözümüne yardımcı olmaktadır. Bu sayede, işyerinde çıkan anlaşmazlıkların daha hızlı ve adil bir şekilde çözülmesi sağlanmaktadır.

Arabuluculuk İletişim

Arabuluculuk danışmanlık hizmeti veren Denge Arabuluculuk ile iletişime geçerek, mahkeme sürecine gerek kalmadan uyuşmazlığa çözüm bulabilirsiniz. Dosya masraflarından kurtulacağınız gibi uzun ve yorucu hukuki süreçte de zaman kaybını yaşamamış olursunuz.